עבור לתוכן

סל הקניות

סל הקניות ריק

תקנון האתר

 • ברוכים הבאים לאתר TAKEANAP (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חברת TAKEANAP (להלן: “החברה”).
 • האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מצעים, כלי מיטה ואקססוריז מטקסטיל והינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 

1. כללי

 • 1.1. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • 1.2. תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות רכישות שיתבצע על ידך באמצעות האתר.
 • 1.3. השימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור אנא פנה ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או בדוא”ל info@takeanap.co.il
 • 1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • 1.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 • 1.6. למען הסר ספק, בעת ההרשמה לאתר TAKEANAP אתה נותן את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר או בכל אמצעי תקשורת נוסף (SMS). בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע לחברה כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר / SMS ע”י אפשרות “הסרה” שמלווה לכל מייל/SMS או על ידי שליחת הודעת מייל לכתובת:  info@takeanap.co.il או שליחת וואטסאפ לנייד 0506906690
 • 1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. מי רשאי להשתמש באתר

 • 2.1.  כל אדם ו/או חברה רשאי להשתמש באתר, ולבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • א. הגולש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 • ב. לגולש מלאו 18 שנים;
 • ג. הגולש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
 • ד. הגולש הוא בעל כתובת בישראל;
 • ה. הגולש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 • ו. הגולש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • 2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • א. הגולש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או ביצע עבירה;
 • ב. הגולש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • ג. הגולש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים בכוונה תחילה;
 • ד. הגולש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • ה. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • ו. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג’.

3. המוצרים באתר

 • 3.1 תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
 • 3.2 מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
 • 3.3 החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 • 3.4 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 • 3.5 המשתמש באתר יכול להוסיף לעגלת הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מעגלת הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום.
 • 3.6 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4. המכירה ותנאי המכירה

 • 4.1 כדי לבצע הזמנה על הגולש להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי לאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הסיסמא, תשלח ללקוח סיסמא חדשה שתאפשר לו לגלוש באתר. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש וכדומה. קיימת אפשרות לבצע רכישה גם כ “אורח” ואז תצטרך להזין את כל פרטיך בכל רכישה מחדש.
 • 4.2 פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.
 • 4.3 רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • 4.4 הפריטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • 4.5 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • 4.6 אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 • 4.7 מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 • 4.8 כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
 • 4.9 במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏6 יחולו.
 • 4.10 החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .

4.1.1 הזמנות טלפוניות

 • החברה תעמיד לרשות לקוחותיה, מרכז הזמנות טלפוני הפעיל מדי יום בין השעות 9:00-17:00 ימים א’-ה.’.
 • בהזמנה טלפונית, בחירת הפריטים והצבעים הינה באחריות הלקוח. לא תתאפשר החלפת מוצרים על חשבון החברה במקרה של טעויות בצבע מצד הלקוח.
 • הלקוח מתבקש לבדוק בסיום ההזמנה הטלפונית את אישור ההזמנה המתקבל במייל.
 • במקרה של טעויות בהזמנה, הלקוח יתבקש להחליף בהתאם למדיניות החזרות בסעיף מספר 6.

5. פרסומות באתר

 • 5.1 אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 • 5.2 החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו’. המשתמש מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
 • 5.3 בעת רכישה מהאתר ולרבות רישום לאתר מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.
 • 5.4 בהתאם לחוק הספאם, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע”י שליחת הודעת וואטאפ ו/או הודעת דוא”ל או הסרת רישום מהמייל עצמו.

6. מדיניות החלפות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 • 6.1  ניתן להחליף מוצר שנקנה אצלנו עד 21 יום מיום קבלת המוצר, ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה, לא נעשה בו שימוש והוא נראה במצב פיזי תקין לחלוטין. ההחלפה תתבצע אך ורק עם זיהוי הרכישה/ פתק החלפה/ חן עסקה או זיהוי הרכישה באתר או בסניפים. ללא זיהוי עסקה לא ניתן להחליף. ההחלפה תתבצע בכל אחד מסניפי הרשת. מוצר ללא אריזה/ שומש לא ניתן להחלפה.
 • פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) וחוק ההחזרים הכספיים.
 • 6.2 ביטול לפני משלוח המוצר ע”י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם נשלחה ע”י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.
 • 6.3 במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה, החזר כספי / זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח ובקיזוז 5% עמלה או עד 100 ש"ח בהתאם לחוק ההחזרים.
 • 6.4 החזרת מוצרים הינה באחריות המזמין והוא יכול להחזיר מוצרים פיזית, בסניפי החברה : אוסישקין 31 רמת השרון, בזל 33 ת”א, שנקין 48 ת”א וברחוב הראשונים 1 בבית חרות, קניון TLV ,  או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת למחסני החברה בכתובת: הראשונים 1 בית חרות. טיפול בהחזרה יבוצע רק לאחר קבלת המוצרים.
 • 6.5 זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 14 יום מיום קבלת הסחורה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן להחזרים כספיים עבור מוצרים לבית. ובקיזוז דמי המשלוח. או ביטול שנעשה בתוך 48 שעות בכפוף לחוק הגנת הצרכן להחזרים כספיים עבור מוצרי הלבשה לרבות בגדים / חלוקים.  ובתנאי שהוחזר לפני שימוש ובאריזה מקורית לאחד מסניפי הרשת כפי שמפורט לעיל. החזרות שיבוצעו לאחר זמנים אלה, יזוכו בשובר זיכוי למימוש באתר ובחנויות.תוקף הזיכוי בכפוף לחוק חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32),התשע"ב-2012- זיכוי בשל ביטול עסקה
 • 6.6 במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, החזרת המוצר תהיה באחריות המזמין לא ניתן לעצור הזמנות שנשלחו. וטיפול בהחזרה יבוצע רק לאחר החזרת הסחורה לחנויות או למחסני החברה על ידי המקבל. במקרה של סירוב קבלת משלוח לאחר הוצאתו, המזמין ישא בהוצאות המשלוח וההחזרה.
 • 6.7 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שוברי מתנה או קופונים מכל סוג אלא שובר זיכוי לחנות האתר ולסניפים בלבד.
 • 6.8 לא ניתן להחליף או לקבל החזר כספי עבור מוצרים שנרכשו בהנחת סוף עונה   .
 • 6.9 במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 • 6.10 מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
 • 6.11 החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • א. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 • ג. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
 • ד. אזל המוצר מהמלאי ;
 • 6.12 הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
 • 6.13 החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה.
 • 6.14 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • 6.15 מובהר ומוסכם כי פריטים ב”מבצע” ניתנים להחלפה תוך 48 שעות בלבד ממועד אספקת ההזמנה.
 • 6.16 שובר מתנה אינו ניתן להחזרה, ולא ינתנו החזרים כספיים בגין שובר מתנה ולא יתאפשר לרכוש שובר מתנה בשובר מתנה.

7. אספקה ומשלוחים

 • 7.1 החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.
 • 7.2 משלוח בישראל: שליח עד הבית 29 ₪ / משלוח מהיר חינם בקנייה מעל 300 ₪ עד 4 ימי עסקים. ניתן להחזיר את המוצר עד 14 יום מקבלת המוצר באריזתו המקורית ובמצב חדש. שלחו את הפריט אלינו בדואר רשום, או הגיעו לאחד הסניפים. ברגע שהמוצר יתקבל במחסננו, נחזיר את הסכום פחות דמי המשלוח ששולמו עבורו (עד 30 ש”ח)
 • 7.3 משלוח בינלאומי: כל ההזמנות הבינלאומיות נשלחות דרך DHL - Global Logistics and International Shipping

  תוך 7 ימי עסקים. תעריף משלוח בינלאומי הוא 200 ש"ח.
  מכסים ומיסים אינם כלולים וישולמו על ידי הקונה במידת הצורך, אנא בדקו את מדיניות הייבוא במדינה שלכם לפני ההזמנה.

 • 7.4 במידה והחברה לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.

 • 7.5 שעות השליחות הנן בין השעות 09:00 ועד 20:00 בימים א’ עד ה’.
 • 7.6 ללקוחות אשר איתם מתואם חלון שעות לקבלת המשלוח: במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, נציג החברה יחזיר את הסחורה למחסני החברה ויתואם עם המזמין מועד אספקה חדש. שליחה חוזרת במקרה כזה כרוכה בתשלום של 30₪.
 • 7.7 זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש.
 • 7.8 זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ו’, שבתות ערבי חג ווחגים).
 • 7.9 החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 • א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע, בתקופת הקורונה יתכנו עיכובים בשל הננחיות וההגבלות.
 • ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
 • ג. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 • ד. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 • 7.10 לקוח המבקש שישאירו לו את החבילה מחוץ לדלת לוקח על עצמו את האחריות בקבלת החבילה, במקרה של אובדן או גנבה של החבילה החברה לא תישא באחריות.
 • 7.11 איסוף מסניף – בבחירת איסוף מסניף באחריות הלקוח לאסוף את המוצר מהסניף הנבחר. רק כאשר הוא מקבל הודעה על כך שהמשלוח שלו מוכן לאיסוף.
 • 7.12. במהלך חודש נובמבר יתכנו עיכובים במשלוחים עד 10 ימים, עמכם הסליחה ותודה על הסבלנות.

8. אחריות החברה

 • 8.1 החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 • 8.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, במלאי המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 • 8.3 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • 8.4 בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • 8.5 החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

9. זכויות יוצרים

 • 9.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • 9.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 • 9.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 • 9.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן(
 • 9.5 השם “TAKEANAP” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • 9.6 ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 • 9.7 כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

10. שמירה על סודיות

 • 10.1 כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 • 10.2 החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר.
 • 10.3 למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • 10.4 החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • 10.5 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 • 10.6 החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • 10.7 המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.
 • 10.8 חיוב משתמשי הקצה יכול ייעשה באמצעות סליקה אינטרנטית מאובטחת באתר או שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. חברת TakeaNAP אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. TakeaNAP לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.
 • 10.10 על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.
 • 10.11 כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי TakeaNAP לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.
 • 10.12 הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

11. שובר מתנה – GiftCard

 • 11.1 כרטיסי המתנה של takeanap והקופונים תקפים ל 2 שנים מיום הוצאתם בהתאם לחוק.תוקפו של הכרטיס הוא ל2- שנים מיום הנפקתו. לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף. 
 • TAKEANAP 11.2 מנפיקה כרטיסי מתנה המאפשרים מתן הכרטיס כמתנה לצד שלישי על מנת שמחזיק הכרטיס יוכל לרכוש לעצמו מוצרים באתר ובחנויות ללא הגבלות.
 • 11.3 הכרטיס ניתן למימוש באתר האינטרנט של החברה ובחנויות הרשת.
 • TAKEANAP 11.4 תאפשר תשלום באמצעות כרטיס המתנה כל עוד יש בו יתרה שטרם נוצלה.
 • 11.5 נרכש בכרטיס מוצר בסכום הנמוך מן הסכום שהוטען בו, יוכל המחזיק להשתמש בכרטיס לרכישה אחרת ביתרת הסכום הטעון בכרטיס.
 • 11.6 לא יינתן עודף מזומן לגבי יתרת הסכום, אלא בהתאם לאמור בחוק.
 • 11.7 כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב. הוא אינו ניתן להמרה למזומנים וכן אינו ניתן להחזרה לא  יינתנו החזרים כספיים בגין שובר מתנה.
 • 11.8 הוחזר מוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות החברה בנושא החזרי מוצרים.
 • 11.9 לקוח שכרטיסו אבד, הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אובדן או גניבת כרטיס כדין אבדן מזומנים.
 • TAKEANAP 11.10 רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיס המתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שיירכשו לאחר מועד השינוי. שינוי כאמור לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.
 • 11.11 לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה בכרטיס מתנה- ולא יינתנו החזרים כספיים בגין כרטיסי מתנה.

11.11 שוברי מתנה BUY ME

 • שוברי מתנה של BUY ME יכובדו גם באתר וגם בסניפים.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי בתמורה לשובר BUY ME אלא זיכוי לאתר בלבד.
 • לא ניתן לשלם בשובר BUY ME בשילוב שוברים נוספים, ניתן לממש רק שובר אחד בקניה.
 • לא ניתן לממש את השובר בטלפון.
 • לא ניתן להמיר רכישה שנעשתה באשראי לרכישה בשובר.
 • ביטול עסקה בשובר תזכה אתכם בשובר זיכוי לשימוש בסניפים.

12. הצהרת נגישות באתר ובסניפים-

 • חברת נאפ כלי מיטה בע״מ רואה חשיבות רבה במתן שירות שווה מכובד נגיש ומקצועי. אנו רואים בכל לקוח , לקוח שווה זכויות ואנו מבטיחים לפעול ולקדם במלוא המרץ את נושא הנגישות.

12.1 הסדרי נגישות בסניפי הרשת

 • הסניפים קטנים אך יש חופש תנועה בכל החנויות. כניסה חופשית עם חיות שירות ועזרי נגישות, קיימת מערכת שמע בכל קופות הרשת. קבלת שירות ללא המתנה לפטורים מתור לפי חוק. סיוע במילוי טפסים במידת הצורך. שירותי נכים – לא קיימים בסניפים. חניית נכים – בסניף בית חרות חניה מסומנת צמודה ובסניף אוסישקין ברחוב אוסישקין 38 רמת השרון.
 

12.2 הנגשת האתר - כפתור לחיץ להנשגה קיים בכל דפי האתר ובנוסף, בדף הבית מעל התקנון במקום בולט וברור קיים פירוט הנגשת הסניפים ומדיניות החברה בנושא זה- מצורף קישור: הצהרת נגישות

 • אנו מאמינים כי האינטרנט צריך להיות זמין ונגיש לכל אחד, ורצוננו הוא לספק אתר אינטרנט שנגיש לקהל הרחב ביותר, ללא קשר לנסיבות וליכולת. בכדי לממש זאת, אנו שואפים לדבוק בקפדנות ככל האפשר בהנחיות הנגישות לתוכן ברשת האינטרנט World Wide Web Consortium (W3C) ברמת AA. הנחיות אלה מסבירות כיצד להנגיש תוכן באינטרנט לאנשים עם מגוון רחב של מוגבלויות. עמידה בהנחיות אלו מסייעת לנו להבטיח כי האתר נגיש לכל האנשים: אנשים עיוורים, אנשים עם לקויות מוטוריות, ליקוי ראייה, מוגבלות קוגניטיבית ועוד.
 • אנו משתמשים בממשק נגישות המאפשר לאנשים עם מוגבלות ספציפית להתאים את ממשק המשתמש של האתר (ממשק המשתמש) ולעצב אותו לצרכים האישיים שלהם. ממשק זה מחליף את הגישה המיושנת לנגישות בה מוצגים לכל המשתמשים אותו העיצוב הבינוני.
 • בנוסף, האתר משתמש ביישום מבוסס AI הפועל ברקע ומייעל את רמת הנגישות שלו ללא הרף. יישום זה מתקן את בעיות ה- HTML של האתר, מתאים את הפונקציונליות וההתנהגות של האתר לקוראי מסך המשמשים את המשתמשים העיוורים ופונקציות מקלדת המשמשות אנשים עם לקויות מוטוריות.

קורא מסך וניווט במקלדת באתר האינטרנט שלנו

 • האתר שלנו מיישם את טכניקת תכונות ה- ARIA (יישומי אינטרנט עשירים נגישים), לצד שינויים שונים בהתנהגות, על מנת להבטיח שמשתמשים עיוורים המבקרים אצל קוראי מסך יוכלו לקרוא, להבין ולהנות מפונקציות האתר שלך. ברגע שמשתמש עם קורא-מסך נכנס לאתר שלך, הם מייד מקבלים הנחיה להיכנס לפרופיל קורא-המסך כדי שיוכלו לגלוש ולהפעיל את האתר בצורה יעילה. כך האתר שלנו מכסה כמה מהדרישות החשובות ביותר של קוראי מסך, לצד צילומי מסך של דוגמאות לקוד:
 • אופטימיזציה של קוראי מסך: אנו מנהלים תהליך רקע שלומד את רכיבי האתר מלמעלה למטה, כדי להבטיח תאימות שוטפת גם בעת עדכון האתר. בתהליך זה אנו מספקים לקוראי המסך נתונים משמעותיים באמצעות מערך התכונות של ARIA. לדוגמה, אנו מספקים תוויות טופס מדויקות; תיאורים לסמלים הניתנים לפעולה (סמלי מדיה חברתית, סמלי חיפוש, סמלי עגלה וכו ‘); הנחיות אימות לתשומות טפסים; תפקידי אלמנטים כגון כפתורים, תפריטים, דיאלוגים מודאליים (חלונות קופצים) ואחרים.בנוסף, תהליך הרקע סורק את כל תמונות האתר ומספק תיאור מדויק ומשמעותי מבוסס זיהוי-אובייקט תמונה כתג ALT (טקסט חלופי) לתמונות שאינן מתוארות. זה גם יחלץ טקסטים המוטמעים בתמונה, באמצעות טכנולוגיית OCR (זיהוי תווים אופטי). כדי להפעיל התאמות של קוראי מסך בכל עת, המשתמשים צריכים רק ללחוץ על שילוב המקשים Alt + 1. משתמשי קוראי מסך מקבלים גם הודעות אוטומטיות להפעלת מצב קורא המסך ברגע שהם נכנסים לאתר.התאמות אלה תואמות את כל קוראי המסכים הפופולריים כולל JAWS ו- NVDA.
 • מיטוב ניווט במקלדת: תהליך הרקע מתאים גם את ה- HTML של האתר ומוסיף התנהגויות שונות באמצעות קוד JavaScript כדי להפוך את האתר להפעלה באמצעות המקלדת. זה כולל את היכולת לנווט באתר באמצעות מקשי Tab ו- Shit + Tab, להפעיל נפתחות עם מקשי החצים, לסגור אותם באמצעות Esc, לחצני הדק וקישורים באמצעות מקש Enter, לנווט בין רכיבי רדיו לתיבת סימון באמצעות מקשי החצים, מלא אותם באמצעות מקש הרווח או מקש Enter.בנוסף, משתמשים במקלדת ימצאו תפריטים לניווט מהיר ודילוג על תוכן, הזמינים בכל עת על ידי לחיצה על Alt + 1, או כאל האלמנטים הראשונים באתר תוך ניווט עם המקלדת. תהליך הרקע מטפל גם בקפיצות המופעלות על ידי הזזת מיקוד המקלדת לכיוונם ברגע שהם מופיעים, ולא מאפשרים להתמקד במיקוד החוצה ממנה. משתמשים יכולים גם להשתמש בקיצורי דרך כמו “M” (תפריטים), “H” (כותרות), “F” (טפסים), “B” (כפתורים) ו- “G” (גרפיקה) כדי לקפוץ לאלמנטים ספציפיים.

פרופילי נגישות הנתמכים באתר שלנו

 • פרופיל בטוח לאפילפסיה: פרופיל זה מאפשר לאנשים עם אפילפסיה להשתמש באתר בצורה בטוחה על ידי ביטול הסיכון להתקפים הנובעים מהנפשות מהבהבות או מהבהבות ושילובי צבעים מסוכנים.
 • פרופיל לקוי ראייה: פרופיל זה מתאים את האתר כך שיהיה נגיש לרוב ליקויי הראייה כמו ראייה משפילה, ראיית המנהרה, קטרקט, גלאוקומה ואחרים.
 • פרופיל נכות קוגניטיבית: פרופיל זה מספק תכונות עזר שונות המסייעות למשתמשים עם מוגבלות קוגניטיבית כמו אוטיזם, דיסלקסיה, CVA ואחרים, להתמקד באלמנטים החיוניים ביתר קלות.
 • פרופיל ידידותי להפרעות קשב וריכוז: פרופיל זה מפחית באופן משמעותי את הסחות הדעת והרעשים, בכדי לעזור לאנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז והפרעות עצביות לגלוש, לקרוא ולהתמקד באלמנטים החיוניים ביתר קלות.
 • פרופיל משתמשים עיוור (קוראי מסך): פרופיל זה מתאים את האתר כך שיהיה תואם לקוראי מסך כמו JAWS, NVDA, VoiceOver ו- TalkBack. קורא מסך מותקן במחשב המשתמש העיוור ואתר זה תואם אליו.
 • פרופיל ניווט במקלדת (לקוי מנוע): פרופיל זה מאפשר לאנשים לקויי מנוע להפעיל את האתר באמצעות הלוח המקשים, Shift + Tab, ומקשי Enter. משתמשים יכולים גם להשתמש בקיצורי דרך כמו “M” (תפריטים), “H” (כותרות), “F”

התאמות ממשק המשתמש, העיצוב והקריאות הקיימות באתר האינטרנט שלנו

 • התאמות גופן – משתמשים יכולים להגדיל ולהקטין את גודלו, לשנות את משפחתו (סוג), להתאים את המרווח, היישור, גובה הקו ועוד.
 • התאמות צבע – המשתמשים יכולים לבחור פרופילי ניגודי צבע שונים כגון אור, כהה, הפוך ושחור-לבן. בנוסף, משתמשים יכולים להחליף ערכות צבע של כותרות, טקסטים ורקעים, עם מעל 7 אפשרויות צביעה שונות.
 • אנימציות – משתמשים באפילפסיה יכולים לעצור את כל ההנפשות המפעילות בלחיצת כפתור. הנפשות הנשלטות על ידי הממשק כוללות קטעי וידאו, GIF ומעברים מהבהבים של CSS.
 • הדגשת תוכן – המשתמשים יכולים לבחור להדגיש אלמנטים חשובים כמו קישורים וכותרות. הם יכולים גם לבחור להדגיש אלמנטים ממוקדים או מרחפים בלבד.
 • השתקת שמע – משתמשים עם מכשירי שמיעה עלולים לחוות כאבי ראש או בעיות אחרות בגלל השמעת שמע אוטומטית. אפשרות זו מאפשרת למשתמשים להשתיק את האתר כולו באופן מיידי.
 • הפרעות קוגניטיביות – אנו משתמשים במנוע חיפוש המקושר לוויקיפדיה ולוויקימילון, ומאפשר לאנשים עם הפרעות קוגניטיביות לפענח משמעויות של ביטויים, ראשי תיבות, סלנג ואחרים.
 • פונקציות נוספות – אנו מספקים למשתמשים אפשרות לשנות את צבע וסמן הסמן, להשתמש במצב הדפסה, לאפשר מקלדת וירטואלית ופונקציות רבות אחרות.

תאימות דפדפן ותמיכה טכנולוגית

 • אנו שואפים לתמוך במערך הרחב של הדפדפנים והטכנולוגיות המסייעות ככל האפשר, כך שהמשתמשים שלנו יוכלו לבחור בכלים המתאימים ביותר עבורם, עם כמה שפחות מגבלות. לכן, עבדנו קשה מאוד כדי להיות מסוגלים לתמוך בכל המערכות העיקריות המהוות מעל 95% מנתח שוק המשתמשים כולל גוגל כרום, מוזילה פיירפוקס, אפל ספארי, אופרה ומיקרוסופט אדג ‘, JAWS ו- NVDA (קוראי מסך), שניהם עבור חלונות ומשתמשי MAC.

הערות, הערות ומשוב

 • למרות המאמצים הטובים ביותר שלנו לאפשר לכל אחד להתאים את האתר לצרכיו, עדיין עשויים להיות דפים או קטעים שאינם נגישים במלואם, נמצאים בתהליך הנגשה או חסרים להם פיתרון טכנולוגי הולם כדי להנגיש אותם. ועדיין, אנו משפרים ללא הרף את הנגישות שלנו, מוסיפים, מעדכנים ומשפרים את האפשרויות והתכונות שלה ופיתוח ואימוץ טכנולוגיות חדשות. כל זה נועד להגיע לרמת הנגישות האופטימלית, בעקבות התקדמות טכנולוגית.
 • אם מצאת תקלה, אם אתה מתקשה להשתמש בהיבט כלשהו באתר או אם יש לך רעיונות לשיפור, נשמח לשמוע ממך. info@takeanap.co.il
 • עדכון הדרכה- צוות החנויות עבר הדרכת מערכת שמע והנגשה בחודש דצמבר 2022 .
 
 • במידה ויש לכם שאלות או הצעות לשיפור נשמח לשמוע להשתפר ולסייע. יש לפנות במסרון או בשיחה קולית ל 050-6906690
 • וגם דרך מספר הטלפון במשרדי ההנהלה: 077-7001923 לגיתית שמונתה לאחראית נגישות בחברה.
 • info@takeanap.co.il

מבצעים ושיתופי פעולה

החברה שומרת לעצמה לקיים שיתופי פעולה עם גורמים שונים וכרטיסי אשראי שונים ותעדכן מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר כפל מבצעים או כל מבצע אחר וזכות לבטל מבצע ללא כל הודעה מוקדמת. בכל הנוגע למבצעים – ט.ל.ח תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין הרוכש  ובין TAKEANAP. אישור התקנון בדף הקופה מהווה הסכמה לכתוב ולתנאים המופיעים בתקנון זה. קנייה נעימה   TAKEANAP

נגישות הסניפים

הסניפים קטנים אך יש חופש תנועה בכל החנויות. כניסה חופשית עם חיות שירות ועזרי נגישות. קבלת שירות ללא המתנה לפטורים מתור לפי חוק.
סיוע במילוי טפסים במידת הצורך. שירותי נכים - בסניף בית חרות.

שם הסניף כתובת טלפון מיקום דרכי גישה נגישים שירותי נכים כניסה לחיות שירות מכשיר שמיעה חניית נכים
קניון TLV חשמונאים 96 - קרליבך 4 - מנחם בגין 97 , ת"א 050-3144495 חשמונאים 96 - קרליבך 4 - מנחם בגין 97 , ת"א V V x V V
רמת השרון אוסשקין 31, רמת-השרון 03-6746255 אוסישקין 31 רמת השרון V x V V x
בזל השל״ה 3, תל-אביב 03-5271757 השל״ה 3 תל-אביב x x V V x
שינקין שינקין 48, תל-אביב 03-97411112 שינקין 48 תל-אביב V x V V x
בית חירות הראשונים 1 בית חירות 077-7001923 הראשונים 1 בית-חירות V V V V x